top of page
Search

סיפור לשבת

סיפור מצחיק. הגענו לתת שרות באשקלון. הלקוח סיפר שהיה אצלו טכנאי שלקח לו את הכרטיס פיקוד של המאייד ונעלם. כאילו נבלע באדמה. לא קיים יותר... התברר שהלקוח התקמצן רצה לשלם לו 500 ₪ על החלפת כרטיס ומילוי גז. הטכנאי התעצבן והתאייד לגמרי עם כרטיס המאייד היקר.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

המיליונר מסביון 1

המיליונר מסביון המשך. זר לו היה נקלע באקראי לרחוב, ושומע את הצעקות שבקעו מהווילה הענקית של דויד (שם בדוי) מסביון, היה משוכנע בוודאי שמדובר בבעל בית ערני, שעלה על שודדים שפרצו לו לווילה. לרגע לא היה מש

ההתקנה בסביון 2

המיליונר מסביון המשך. זר לו היה נקלע באקראי לרחוב, ושומע את הצעקות שבקעו מהווילה הענקית של דויד (שם בדוי) מסביון, היה משוכנע בוודאי שמדובר בבעל בית ערני, שעלה על שודדים שפרצו לו לווילה. לרגע לא היה מש

תלושי המזון של דויד מסביון

תלושי המזון של דויד מסביון תזכורת. שסיימנו את ההתקנה המוזרה בסביון. (מהראשונים בעולם שמחדירים תעלות שרשור גמישות אל תוך תעלות הפח היקרות והמיותרות) המזגן עבד סוף סוף כמו שצריך. האוויר שיצא מהמאייד הוע

Kommentare


bottom of page