top of page
Search

סיפור מצחיק מהעבר

Updated: Jul 2

מעשה שהיה לי פעם.

קראו לי לשירות. לקוחה מתלוננת שלא יוצא אוויר בסלון. מתברר שהתקינו להם שתי מיני מרכזי. גדול וקטן על אותה תעלה פח אחת. חלק מהתעלה עובר לסלון וחלק שני לחדרים. הרעיון של המהנדס המלומד היה כזה: אם צריך מיזוג חזק תפעיל את שניהם. פחות חזק תפעיל את הגדול ועוד פחות תפעיל רק את הקטן. סוג של אינוורטר בשיטות של פעם.

הלקוחה אשה אמידה מצפון תל אביב מאוד כעסה. שילמה ממיטב כספה לחברת מזגנים גדולה ומוכרת. יושבים שם מהנדסים על שולחנות סרטוט באולם ממוזג כולם בבגדים מגוהצים ונקיים. לא הבינה למה שהיא מפעילה רק יחידה אחת לא מרגישים כלום. והיא חייבת להפעיל את שניהם. שהגעתי לבדוק הפעלתי את המזגן החזק יותר שמתי יד באחד הפתחים ובאמת נאדה כלום. ניגשתי לאותו מזגן פתחתי פתח בחיבור הבד לתעלה הכנסתי יד הרגשתי ספיקה חזקה. נגשתי שוב לפתחים ושוב כלום... לאן לעזאזל נעלם האויר בדרך? לא הבנתי. עוד אני תוהה וחושב הייתי צריך לשירותים, היחידה הקטנה שלא עבדה הייתה מותקנת שם. התקרה שם פתוחה כי עוד לא סיימו שם גבס. ואז אני מרגיש רוח נושבת עלי... התברר לי הכל. ביחידה שלא עובדת פשוט נכנס האוויר ויוצא בסוללה מאחור, והמפוח מסתובב בגלל האוויר שדוחף אותו ברוורס...

סיפרתי את זה לגברת ולחברה ששלחה אותי איך זה נגמר? אין לי מושג.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

המיליונר מסביון המשך. זר לו היה נקלע באקראי לרחוב, ושומע את הצעקות שבקעו מהווילה הענקית של דויד (שם בדוי) מסביון, היה משוכנע בוודאי שמדובר בבעל בית ערני, שעלה על שודדים שפרצו לו לווילה. לרגע לא היה מש

המיליונר מסביון המשך. זר לו היה נקלע באקראי לרחוב, ושומע את הצעקות שבקעו מהווילה הענקית של דויד (שם בדוי) מסביון, היה משוכנע בוודאי שמדובר בבעל בית ערני, שעלה על שודדים שפרצו לו לווילה. לרגע לא היה מש

תלושי המזון של דויד מסביון תזכורת. שסיימנו את ההתקנה המוזרה בסביון. (מהראשונים בעולם שמחדירים תעלות שרשור גמישות אל תוך תעלות הפח היקרות והמיותרות) המזגן עבד סוף סוף כמו שצריך. האוויר שיצא מהמאייד הוע

bottom of page